Υπάρχουν πάνω από 350 πισίνες ιδιωτών σε όλη την Ελλάδα των οποίων τα ονόματα δεν αναφέρονται.